Wersja polskaEnglish version

Opłaty drogowe na Białorusi

Opłaty drogowe na Białorusi Operatorem systemu jest firma BelToll, a sieć płatnych odcinków obejmuje 1513 km dróg.

Wysokość opłaty jest uzależniona od:

 • długości pokonanych odcinków,
 • liczby osi.

Stawki opłat drogowych nie obejmują podatku VAT (liczba osi / stawka):

 • 2 / 0,09 EUR za km
 • 3 / 0,115 EUR za km
 • ≥ 4 / 0,145 EUR za km

Pierwsza rejestracja

W celu dokonania pierwszej rejestracji do serwisu DKV należy przesłać następujące dokumenty (wygenerowanie umowy i listy pojazdów następuje automatycznie podczas rejestracji online, umowę należy jedynie podpisać):
 • wypełniony i podpisany oryginał umowy,
 • wypełnioną listę pojazdów,
 • kopie dokumentów pojazdu,
 • kopię potwierdzenia rejestracji firmy (np. wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub zgłoszenie działalności gospodarczej),
 • pełnomocnictwo (wymagane tylko w przypadku, gdy osoba podpisująca umowę nie figuruje w rejestrze handlowym jako ustawowy przedstawiciel przedsiębiorstwa),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu ustawowego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Odbiór urządzeń pokładowych w punktach POS

Po dokonaniu rejestracji i złożeniu zamówienia urządzenie pokładowe BelToll należy odebrać w jednym z punktów dystrybucji BelToll, przedkładając następujące dokumenty:
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu / dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • oryginał pełnomocnictwa (przekazywany przez ustawowego przedstawiciela przedsiębiorstwa kierowcy odbierającemu urządzenie pokładowe i składającego podpis na liście pojazdów),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu kierowcy odbierającego urządzenia pokładowe.
Lista pojazdów wypełniona podczas rejestracji online musi zostać wydrukowana przez pracowników w punkcie POS BelToll i podpisana na miejscu. Szczegółowe informacje zamieszczono również na stronie internetowej BelToll.