Wersja polskaEnglish version

GO Maut – Austria

W Austrii działa elektroniczny system opłat drogowych GO Maut, oparty na liczbie przejechanych kilometrów. Jest on przeznaczony dla pojazdów ciężarowych i autobusów powyżej 3,5t. Opłata pobierana przez system obejmuje zarówno winiety, jak i podatek drogowy.

Jak działa system?

Na GO Maut składają się dwa elementy: bramka poboru opłat i urządzenie pokładowe GO-Box. Urządzenie komunikuje się z bramką za pomocą mikrofali (DSRC). Opłata drogowa pobierana jest automatycznie w momencie przejazdu pod bramką. 

Jakie pojazdy są objęte opłatami?

Za poruszanie się po autostradach oraz odcinkach specjalnych płaci każdy pojazd – nawet małe auta osobowe. Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t muszą wykupić winietę. Natomiast samochody ciężarowe powyżej 3,5 t oraz autobusy mają obowiązek zainstalowania na przedniej szybie urządzenia pokładowego GO-Box. 

Urządzenia te stanowią własność ASFINAG – austriackiego operatora autostrad. Za jego udostępnienie pobiera on kaucję w wysokości 5 euro. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z urządzenia, powinien je zwrócić do ASFINAG.

Urządzenie można odebrać:

 • w punktach dystrybucji GO w Austrii
 • na terenach przygranicznych
 • na wybranych stacjach benzynowych

Po pierwszym wjeździe do Austrii należy zarejestrować się w systemie GO Maut. W tym celu należy udać się do dowolnego punktu dystrybucji, zaznaczyć sposób rozliczania opłat oraz zadeklarować klasę EURO pojazdu. Do urządzenia pokładowego zostaną wtedy wprowadzone:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • liczba jego osi
 • klasa emisji spalin

Po zamontowaniu urządzenia GO-Box na przedniej szybie, należy upewnić się, że urządzenie działa, po czym można bezpiecznie wyruszyć w trasę. Należy pamiętać, że mamy 14 dni na potwierdzenie klasy EURO naszego pojazdu w ASFINAG. Wystarczy przesłać świadectwo klasy pojazdu faksem na numer podany podczas rejestracji. Kierowca powinien posiadać przy sobie dokumenty, które potwierdzą klasę EURO podczas kontroli.

Za które drogi trzeba zapłacić?

Opłata obowiązuje na wszystkich autostradach i odcinkach specjalnych w Austrii.

Jak kwalifikuje się pojazdy?

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zostają zaszeregowane do jednej z czterech kategorii: A, B, C, D. Kategoria zależna jest od liczby osi oraz klasy EURO. Im mniej ekologiczny pojazd, tym wyższe są jego stawki za kilometr.

Jak płacić?

Opłata jest pobierana automatycznie na jeden z dwóch sposobów:

Pre-paid

System pre-paid działa tak samo jak viaTOLL w Polsce. Urządzenie pokładowe należy zasilić środkami za pomocą karty paliwowej, gotówki lub karty bankowej. Za każdy przejazd pod bramką zostanie ściągnięta odpowiednia kwota.

Należy pamiętać, że:

 • minimalna kwota doładowania GO-Box (z VAT) to 75 euro 
 • maksymalna kwota to 500 euro na każdy GO-Box
 • przy pierwszej instalacji urządzenia wpłacona kwota zostanie powiększona o 5 euro (kaucja za korzystanie z GO-Box)
 • środki zgromadzone na urządzeniu są ważne przez 2 lata (od daty ostatniego doładowania) i przepadają po 5 latach od ostatniego doładowania

Post-paid

Płatność odroczona post-paid sprawia, że urządzenia nie trzeba wcześniej zasilać środkami. Rozwiązanie to zwalnia kierowcę z konieczności ciągłego monitorowania środków na urządzeniu oraz upraszcza księgowanie opłat z tytułu e-myta. Jest szczególnie polecane dla firm wykonujących częste przejazdy po Austrii.

Urządzenie GO-Box zarejestruje przejazd pod bramką i obciąży nasze konto odpowiednią opłatą. Następnie otrzymamy fakturę za przejazd. 
Płatności w systemie post-paid można regulować kartą paliwową lub kartami kredytowymi. Prowizje, termin spłaty i dostarczanie faktur zależą od indywidualnych umów z pośrednikami.

Kto i w jaki sposób kontroluje płatność?

 • Za kontrolę opłat odpowiada operator płatnych dróg, spółka ASFINAG. Kontrolerzy operatora  korzystają z systemu bramownic. W ten sposób ustalają, czy dany pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz czy myto zostało wykupione prawidłowo, nieprawidłowo lub wcale. 
 • Kontrolerzy mogą dokonać  kontroli osobiście, zatrzymując pojazd. 
 • W przypadku zastrzeżeń na podstawie kontroli automatycznej, osobie, na którą wystawiony jest dokument rejestracyjny pojazdu, wysłane zostanie wezwanie do uiszczenia opłaty zastępczej. 
 • W przypadku braku opłaty za dany odcinek (pojazdy ciężarowe/autokary/ciężkie samochody campingowe) zastępcza opłata drogowa wynosi obecnie 220 Euro.
 • W razie uiszczenia częściowej opłaty drogowej – np. w wyniku zastosowania niewłaściwej kategorii (zaniżona liczba osi) lub nieprawidłowego skorzystania z danej grupy taryfowej w powiązaniu z klasami emisji EURO – zastępcza opłata drogowa wynosi 110 Euro.

Nieuiszczenie opłaty zastępczej powoduje zastosowanie kar administracyjnych (od 300 do 3.000 Euro).

Tutaj znajdują się: