Wersja polskaEnglish version

HU-GO – Węgry

System opłat za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu wprowadzono na Węgrzech w 2013 r. Nosi on nazwę HU-GO i zastąpił obowiązujący wcześniej system winietowy. Opłata obejmuje odcinki dróg o łącznej długości ok. 6500 km.

Zakupione wcześniej i wciąż aktualne winiety nadal zachowują ważność w przypadku autobusów oraz samochodów do 3,5 tony z 9 miejscami.

Jak działa system?

System HU-GO wykorzystuje technologię satelitarną GPS.

Kierowcy mogą zainstalować w pojeździe urządzenie pokładowe. Gromadzi ono informacje o tym, jaką drogą porusza się samochód, a następnie przekazuje dane do firmy świadczącej usługę monitoringu.

Uwaga: na Węgrzech, w przeciwieństwie do wielu krajów, urządzenia pokładowego nie da się wypożyczyć za kaucją. Należy je zatem zakupić u autoryzowanych sprzedawców.

Urządzenie pokładowe może być:

 • wbudowane (do nabycia u wybranego pośrednika, montowane przez  uprawnionego specjalistę)
 • zamontowane (montowane w dowolnym pojeździe, własnoręcznie w przeciągu 10 minut, zasilane z gniazdka/zapalniczki 12 V)

Urządzenie pokładowe nie jest konieczne, jeśli zamierzamy regulować opłaty za przejazd wyłącznie poprzez bilety przejazdowe.

Jakie pojazdy są objęte opłatami?

Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony. Opłata nie dotyczy autobusów.

Od obowiązku opłaty drogowej zwolnione są także pojazdy następujących służb:

 • Armia Węgierska, organy porządku prawnego oraz NATO
 • Organy realizujące zadania związane z zarządzaniem dróg publicznych
 • Organy realizujące zadania związane z poborem i kontrolą opłaty drogowej
 • Służby interwencji kryzysowej
 • Urząd komunikacji drogowej
 • Pozostałe instytucje uprawnione do używania oznakowania rozpoznawczego

Za które drogi trzeba zapłacić?

Spis i mapa płatnych dróg na Węgrzech jest dostępna tutaj.

Jak kwalifikuje się pojazdy?

Wysokość opłat zależy od:

 • kategorii drogi (droga szybkiego ruchu lub droga główna),
 • liczby przejechanych kilometrów,
 • kategorii pojazdu (J2, J3, J4),
 • klasyfikacji ekologicznej (emisyjnej) pojazdu.

Więcej informacji na temat systemu HU-GO można znaleźć tutaj

Kto i w jaki sposób kontroluje płatność?

Na system kontroli poboru opłaty składa się sieć stacjonarnych stacji pomiaru oraz 100 pojazdów kontrolujących. Dodatkowo wszystkie dane zapisują się na bieżąco w urządzeniu pokładowym. Przewoźnik ma obowiązek udostępnienia tych danych na żądanie odpowiednich służb.

Do wymierzania grzywny za brak opłat uprawniona jest policja. Istnieją dwa sposoby wymierzania grzywny:

 • kontrola drogowa po zatrzymaniu pojazdu - kara wymierzona kierowcy pojazdu
 • kontrola drogowa bez zatrzymywania pojazdu, wymierzona zarejestrowanemu właścicielowi lub użytkownikowi pojazdu

Kontrola oraz egzekwowanie sankcji za wykroczenia odbywa się również w granicznych punktach kontrolnych. Kara grzywny wymierzona bez zatrzymania pojazdu może być pobrana nawet po dłuższym czasie od popełnienia wykroczenia, czyli przy następnym wjeździe na teren Węgier.

Jak płacić?

HU-GO daje możliwość opłaty przejazdu na dwa sposoby:

 • bez wcześniejszej rejestracji, wykupując bilety na konkretne odcinki
 • w trybie pre-paid, dostępnym wyłącznie po zarejestrowaniu.

Rejestracja

Niezależnie od tego, czy zamierzamy płacić za przejazd za pomocą ticketu, czy też w opcji pre-paid, możemy zarejestrować się w systemie HU-GO. Rejestracji możemy dokonać:

 • w punktach kontaktowych
 • w specjalnych kioskach, umieszczonych w punktach dystrybucyjnych
 • przez Internet - tutaj

Dzięki rejestracji:

 • uiszczanie opłaty drogowej jest prostsze, szybsze i wygodniejsze,
 • w przypadku zakupu biletu na daną relację proces zakupu jest znacznie łatwiejszy,
 • możliwy jest zwrot biletu na przejazd,
 • wykaz przebytych odcinków drogi, dokonywany za pośrednictwem urządzeń pokładowych, możliwy jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji,
 • wyłącznie zarejestrowani użytkownicy mogą składać zeznania drogowe za pośrednictwem urządzeń pokładowych,
 • w przypadku przedpłat saldo można przegrupowywać, dzięki temu z jednego salda można regulować opłatę drogową za kilka pojazdów,
 • jeden użytkownik może zarejestrować i zarządzać z jednego miejsca wieloma pojazdami,
 • opłata drogowa może być regulowana różnymi środkami płatniczymi.

Bilet – płatność bez rejestracji

System HU-GO umożliwia zakup biletu wyłącznie na konkretny odcinek drogi. Opłatę można wtedy:

 • uregulować osobiście w punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych (płacąc gotówką, kartą kredytową lub kartą paliwową) ,
 • uiścić na stronie operatora płatnych dróg, płacąc kartą kredytową.

Kupując bilet na przejazd, należy podać następujące informacje:

 • planowana trasa (ew. z opcją powrotu),
 • typ pojazdu,
 • klasa emisji spalin,
 • liczba osi,
 • data podróży,
 • oznaczenie kraju pojazdu, zamieszczone na tablicy rejestracyjnej.

W kasie punktu sprzedaży następuje wiążąca rezerwacja oraz wydruk i płatność biletu. Bilet można zarezerwować 30 dni przed podróżą. Jest on ważny 48 godzin od daty rozpoczęcia.

Pre-paid – płatność po rejestracji

Kierowca, który chce regulować opłaty w trybie pre-paid, musi zacząć od rejestracji  pojazdu w systemie HU-GO. Podczas rejestracji zostanie utworzony specjalny rachunek, na który należy wpłacić pieniądze.

Zasilenia rachunku można dokonać:

 • w punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych (kartą kredytową, kartą paliwową lub gotówką),
 • kartą kredytową przez Internet,
 • przelewem bankowym.

Bieżąca kontrola stanu konta jest możliwa:

 • przez Internet – po zalogowaniu
 • telefonicznie – pod numerem infolinii +36 36 587 500, w godzinach 8-16, w języku angielskim lub niemieckim
 • osobiście w punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych.

Urządzenie pokładowe także ułatwia kontrolę stanu konta. Przewoźnik otrzymuje informacje, jeżeli pozostało mu do przejechania tylko 50 kilometrów lub kiedy stan salda wskazuje 0 forintów.

Ważne linki: