Wersja polskaEnglish version

Metody płatności

Przewoźnicy mogą opłacać polskie myto na dwa sposoby:

 • płatność odroczona, z dołu (post-paid)
 • przedpłata, płatność z góry (pre-paid)

Wybór sposobu płatności należy zgłosić w momencie wypożyczania viaBOX:

Tutaj znajduje się dokładna instrukcja rejestracji  wraz z formularzami dla obu metod oraz procedura zmiany pre-paid na post-paid.

Post-paid

Post-paid to inaczej płatność z dołu. Kiedy pojazd porusza się po płatnych drogach, urządzenie viaBOX automatycznie nalicza przewoźnikowi opłaty. Kierowca nie musi nic robić, aby obsługiwać system. Opłaty są rozliczane dopiero po podróży.

Opcja ta jest dostępna za pośrednictwem operatorów kart paliwowych, np. DKV. Operator rozlicza opłaty drogowe oraz obsługuje zamówienia urządzeń viaBOX. Dwa razy w miesiącu kwoty viaTOLL są sumowane i na tej podstawie operator karty wystawia fakturę. W przypadku DKV opłaty z tytułu myta są wyodrębnione na tej samej fakturze, co paliwo i inne produkty płatne przy pomocy DKV Card.

Opłaty drogowe w Polsce nie podlegają podatkowi VAT. Ich ujęcie w fakturze operatora karty paliwowej oznacza tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony jest obok innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem karty, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.

Aby skorzystać z trybu post-paid:

 • zamów urządzenie pokładowe viaBOX u operatora karty paliwowej
 • odbierz je w punkcie dystrybucji viaBOX
 • zamontuj urządzenie viaBOX na przedniej szybie pojazdu zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi
 • jeden lub dwa razy w miesiącu otrzymasz fakturę - w przypadku DKV jej termin płatności wynosi 21 dni

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się w trybie post-paid poprzez DKV

Zalety post-paid to: 

 • płatność myta z dołu, na podstawie faktury
 • brak ryzyka naliczenia kar
 • brak konieczności doładowywania konta
 • brak odpowiedzialności po stronie kierowcy
 • łatwa kontrola opłat drogowych w programie online

Pre-paid

Pre-paid to inaczej przedpłata. Polega na ładowaniu swojego konta w systemie ustaloną kwotą. Kiedy pojazd porusza się po płatnych drogach, urządzenie viaBOX nalicza opłaty. Ich wartość jest odliczana od kwoty zgromadzonej na rachunku. 

Doładowania można dokonać poprzez operatora karty paliwowej, np. DKV lub bezpośrednio w punktach viaTOLL. 

Aby skorzystać z trybu pre-paid:

 • zamów i zamontuj urządzenie viaBOX
 • naładuj swoje konto pre-paid kwotą minimalną 120 zł
 • po każdym przejechanych kilometrze stan konta pomniejsza się aż do osiągnięcia minimum – viaBOX sygnalizuje to czerwonym kolorem diody 
 • jeśli środki na koncie wyczerpały się, należy naładować urządzenie w dowolnym punkcie dystrybucji. 

Warto pamiętać, że:

 • Korzystanie z systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi wozić ze sobą gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić kwity za płatności. 
 • Jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie – co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.

Zmiana rozliczeń pre-paid na post-paid. Czy wiesz, że

 • Przejście na tryb rozliczeń post-paid nie pociąga za sobą zmian w rozkładzie ruchu pojazdów.
 • Konieczna jest jedynie wymiana urządzenia viaBOX. Po odbiorze nowego urządzenia viaBOX, działającego w systemie post-paid, wystarczy zamontować je w miejsce poprzedniego. 
 • Stare urządzenie należy oddać w punkcie obsługi, rozwiązując umowę pre-paid. 
 • Wszystkie nie wykorzystane środki z rachunku pre-paid oraz kaucja za urządzenie zostaną zwrócone.