Wersja polskaEnglish version

Myto SK– Słowacja

Opłaty drogowe w obecnej formie zostały na Słowacji wprowadzone w 2010 r. System opłat nosi nazwę MYTO i obejmuje prawie 18 tys. km autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz dróg wyższej klasy. Słowacja eksploatuje najdłuższą w Europie sieć drogową w ramach systemu elektronicznego poboru opłat.

Jak działa system?

System MYTO wykorzystuje technologię satelitarną GPS/GSM oraz DSRC (mikrofalową). 

Do czego służy każda z nich?

 • GPS określa pozycję samochodu – w ten sposób gromadzi informacje o tym, jaką trasą porusza się pojazd
 • GSM/GPRS służy do komunikacji w ramach telefonii komórkowej – zapewnia transmisję danych między urządzeniem pokładowym i systemem informacyjnym MYTO
 • DSRC umożliwia komunikację na krótkie odległości – służy do kontroli płatności.

Każdy kierowca musi zainstalować w pojeździe urządzenie pokładowe Sitraffic Sensus Unit. W tym celu należy podpisać umowę ze SkyToll – słowackim operatorem płatnych dróg.

Umowa o wypożyczenie urządzenia pokładowego musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne stron umowy: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, dane prawa jazdy osoby podpisującej umowę w imieniu użytkownika pojazdu oraz dane identyfikacyjne administratora poboru opłaty drogowej
 • numer identyfikacyjny urządzenia pokładowego oraz numer rejestracyjny pojazdu, do którego została przydzielona,
 • parametry początkowego ustawienia jednostki pokładowej,
 • wysokość i termin płatności opłaty za zapożyczenie jednostki pokładowej,
 • sposób zabezpieczenia zobowiązania zwrotu jednostki pokładowej i jej akcesoriów.

Za udostępnienie urządzenia Sitraffic Sensus Unit operator pobiera kaucję w wysokości 50 euro. Kaucję można uiścić:

 • przelewem
 • gotówką
 • kartą płatniczą lub kredytową 

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z urządzenia, powinien je zwrócić do SkyToll – otrzyma wtedy zwrot kaucji. Urządzenie można odebrać w punktach granicznych, kontaktowych lub dystrybucyjnych.

Więcej informacji na temat instalacji i sposobu działania urządzenia pokładowego można znaleźć tutaj.

Punkty dystrybucyjne i kontaktowe

Punkty kontaktowe 

Działają one wszystkich miastach wojewódzkich na Słowacji i są to miejsca, które świadczą następujące usługi:

 • rejestracja w systemie MYTO,
 • podpisywanie umów - zarówno w opcji pre-paid, jak i post-paid
 • podpisywanie umów o wypożyczenie urządzenia pokładowego,
 • wypożyczenie urządzenia pokładowego,
 • przyjmowanie zabezpieczenia zobowiązań do uiszczenia opłaty drogowej oraz zobowiązania do zwrotu nieuszkodzonego urządzenia pokładowego,
 • pośrednictwo w sprawie instalacji jednostki pokładowej w pojeździe na stałe,
 • wymiana uszkodzonego lub niesprawnego urządzenia pokładowego - łącznie z przyjęciem ewentualnej dopłaty
 • odbiór zwracanego urządzenia pokładowego, łącznie z przyjęciem wniosku o zwrot kaucji
 • przyjmowanie przedpłaconej opłaty drogowej,
 • zwrot niewykorzystanej przedpłaty,
 • przyjmowanie dopłat za myto,
 • wystawianie wypisu transakcji opłaty drogowej w formie wydruku lub w formie elektronicznej,
 • doradztwo oraz informacja ogólna na temat systemu MYTO,
 • przyjmowanie zgłoszeń problemów technicznych,
 • przyjmowanie i załatwianie reklamacji, skarg i wniosków.

Dokładne adresy wszystkich punktów kontaktowych można znaleźć tutaj,

Punkty dystrybucyjne

Działają na wybranych stacjach benzynowych i przejściach granicznych. Łącznie jest ich 90 w całym kraju. Świadczą one identyczne usługi jak punkty kontaktowe, przy czym umowę można podpisać tam jedynie w przypadku wyboru opcji pre-paid.

Dokładne adresy wszystkich punktów dystrybucyjnych można znaleźć tutaj.

Infolinia MYTO

Oprócz punktów kontaktowych i dystrybucyjnych pomoc przewoźnikom świadczy też infolinia. Jest ona czynna przez 7 dni w tygodniu pod numerem:

0042 1235 111 111

Operatorzy infolinii pomagają w następujących sprawach:

 • informacja ogólna
 • problemy techniczne
 • reklamacje
 • wyjaśnienia dotyczące rozliczeń (po identyfikacji klienta)
 • wnioski o wypis transakcji opłat drogowych (po identyfikacji klienta)

Konsultanci  udzielają informacji w języku słowackim, angielskim i niemieckim, a w dni robocze od 6:00 do 22:00 także w języku rosyjskim, polskim i węgierskim.

Jakie pojazdy są objęte opłatami?

Opłata drogowa obejmuje samochody ciężarowe oraz autobusy o masie powyżej 3,5 tony.

Za które drogi trzeba zapłacić?

Spis i mapę płatnych dróg na Słowacji można znaleźć tutaj.

Jak kwalifikuje się pojazdy?

Wysokość opłat zależy od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.

Podstawą naliczania są następujące klasy rozróżniane wg masy pojazdu:

 • Kategoria pojazdu: od 3,5 t do 7,5 t
 • Kategoria pojazdu: 7,5 t - 12 t 
 • Kategoria pojazdu: ponad 12 t

Dokładne stawki  opłat z podziałem na kategorie można znaleźć tutaj.

Kto i w jaki sposób kontroluje płatność?

Na system kontroli poboru opłaty składa się sieć stacjonarnych i przenośnych przydrogowych bramownic, które zapewniają:

 • automatyczne gromadzenie danych
 • selekcję pojazdów podejrzanych o popełnienie wykroczenia opłaty drogowej.

Jeżeli na podstawie informacji z wyżej wymienionych urządzeń zaistnieje podejrzenie popełnienia wykroczenia, do akcji wkraczają mobilne patrole.

W skład patroli wchodzą przedstawiciele słowackiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy operatora płatnych dróg, spółki SkyToll. Mają oni prawo zarówno do zatrzymywania pojazdów w drodze, jak i do kontroli na parkingach.

Więcej na temat systemu kontroli oraz wysokości kar można przeczytać tutaj.

Jak płacić?

Opłaty drogowe na Słowacji wynoszą około 14 centów/km (bez VAT), w zależności od klasy pojazdu oraz liczby osi. Na wysokość opłat ma również wpływ klasa emisji zanieczyszczeń Euro oraz typ drogi.

Rejestracja

Obowiązek rejestracji w systemie MYTO mają właściciele oraz użytkownicy tych pojazdów, które podlegają opłatom drogowym, ale też niektórzy użytkownicy samochodów zwolnionych z opłat. Listę pojazdów, które nie muszą płacić za przejazd płatnymi drogami, można znaleźć tutaj.

Na proces rejestracji składają się:

 • wybór formy płatności (pre-paid lub post-paid), 
 • wypełnienie formularza, 
 • złożenie wypełnionego formularza w punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Podczas rejestracji system może wymagać poniższych danych:

 • nazwa handlowa oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli użytkownikiem pojazdu jest przedsiębiorca
 • imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba fizyczna
 • nazwa albo nazwa handlowa oraz adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,
 • imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo kierowcy pojazdu lub pełnomocnika użytkownika pojazdu,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy pojazdu lub pełnomocnika oraz numer prawa jazdy kierowcy pojazdu,
 • numer identyfikacyjny użytkownika pojazdu, jeśli był przydzielony lub podobna informacja będąca jego odpowiednikiem w innym państwie,
 • numer identyfikacji podatkowej, jeśli został przydzielony,
 • dane dotyczące wpisie użytkownika pojazdu w rejestrze handlowym lub innym podobnym rejestrze, jeśli jest w nim zapisany,
 • numer rejestracyjny pojazdu oraz państwo, w którym jest zarejestrowany,
 • kategoria pojazdu,
 • masa całkowita pojazdu, liczba osi oraz klasa emisji pojazdu,
 • informacja o tym, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub przeszedł rekonstrukcję, co mogłoby uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia pokładowego (np. metalizowane przednie okno),
 • przewidywana długość wyznaczonych odcinków drogowych, po których przejedzie pojazd jednorazowo albo przewidywana łączna długość przejechanej odległości w trakcie, określonego czasu w przypadku wielokrotnego korzystania z wyznaczonych odcinków dróg,
 • nazwa banku użytkownika pojazdu,
 • dane kontaktowe użytkownika pojazdu.

Warto pamiętać, że:

 • w przypadku wyboru opcji pre-paid wniosek o rejestrację może złożyć również kierowca pojazdu,
 • w przypadku wyboru opcji post-paid we wniosku o rejestrację trzeba podać również informacje o sposobie zabezpieczenia zobowiązania do opłaty drogowej, tzn. dane dotyczące rodzaju zabezpieczenia, poręczyciela, wysokości i okresie ważności zabezpieczenia (gwarancja bankowa – jej wysokość można obliczyć tutaj).

Wszystkie formularze niezbędne w procesie rejestracji można znaleźć tutaj.

Pre-paid

Przedpłaty myta dokonuje się poprzez doładowanie urządzenia pokładowego. Opłaty dokonujemy w punktach dystrybucyjnych lub kontaktowych.

Akceptowane są płatności dokonane:

 • gotówką, 
 • kartą płatniczą lub kredytową, 
 • kartą paliwową (np. DKV). 

Kwota, którą urządzenie zostało zasilone, jest wykorzystywana podczas jazdy.

Warto pamiętać, że:

 • Minimalna wysokość jednorazowej przedpłaty w gotówce wynosi 50 EUR łącznie z podatkiem VAT. 
 • Przy ustalaniu kwoty doładowania trzeba się liczyć z tym, że przy obniżeniu stanu konta poniżej 12 EUR urządzenie podczas przejazdu będzie sygnalizowało kierowcy potrzebę ponownego doładowania. 
 • Niewykorzystana kwota przedpłaty, które była uiszczona kartą paliwową, zostanie zwrócona przez operatora sieci płatnych dróg wyłącznie na rachunek bankowy użytkownika pojazdu.

Post-paid

Ten sposób płatności jest polecany przewoźnikom, którzy często korzystają z płatnych dróg na terenie Słowacji.

Jest to płatność odroczona, kalkulowana na podstawie rzeczywiście przejechanych odcinków płatnych tras. Warunkiem korzystania z systemu post-paid jest uprzednie zawarcie umowy użytkownika pojazdu z operatorem sieci płatnych dróg. Można to zrobić w punktach kontaktowych lub za pośrednictwem operatora kart paliwowych, np. DKV.

Szczegółowe informacje o obu sposobach płatności można znaleźć tutaj.

Do dyspozycji przewoźników pozostaje także kalkulator, który oblicza orientacyjną wysokość myta. Trasę dzieli się tam na dowolne odcinki, a po zsumowaniu otrzymujemy ostateczną wysokość myta  (wystarczy podać początkowy i końcowy punkt podróży).

Tutaj znajdują się: