Wersja polskaEnglish version

Stawki viaTOLL

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie rządu na temat maksymalnej stawki opłaty elektronicznej. Pojazdy wyłączone z obowiązku uiszczania opłat definiuje art. 13, pkt.3 ustawy o drogach publicznych.

Kalkulator opłat

Opłaty na drogach krajowych o klasie A i S:

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
  Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
1 2 3 4 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t  0,53 0,46 0,37 0,27
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

Opłaty na drogach krajowych o klasie GP i G

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
  Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
1 2 3 4 5
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

Stawki za przejazdy autostradami prywatnymi można znaleźć pod poniższymi linkami:

Mapa płatnych dróg