Wersja polskaEnglish version

Telepass–Włochy

System automatycznego poboru myta we Włoszech nosi nazwę Telepass. Obejmuje on ok. 6500 km autostrad. Składają się na niego dwa elementy: bramka poboru opłat i urządzenie pokładowe. Urządzenie komunikuje się z bramką za pomocą mikrofali (DSRC). Opłata jest pobierana jest automatycznie w momencie przejazdu pod bramką. Brak urządzenia pokładowego nie oznacza jednak, że nie możemy skorzystać z włoskich autostrad.

Jak działa system?

Opłata drogowa we Włoszech jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a jej wysokość zależy od kategorii pojazdu. Opłaty są pobierane zarówno w ramach systemu Telepass, jak i niezależnie od niego.

Myto należy opłacić w punkcie poboru. Składa się on z kilku bramek, które różnią się od siebie formą zapłaty. Znajdziemy tam:

 • bramki zautomatyzowane przyjmujące gotówkę, 
 • bramki przyjmujące karty kredytowe, 
 • bramkę z pracownikiem punktu,
 • specjalne bezpostojowe pasy ruchu.

Bramki to jedyne miejsce, gdzie można uregulować należność. Kierowca musi podjechać do okienka honorującego wybraną formę płatności. Bezpostojowe pasy ruchu przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników Telepass. Jest on jednak systemem zamkniętym. Aby z niego skorzystać, należy dokonać opłaty kartą kredytową lub kartą Telepass o nazwie VIACARD.  Karty są emitowane przez spółkę Autostrade S.p.A., która zarządza systemem. Bez VIACARD nie można także zamówić lub wypożyczyć urządzenia pokładowego Telepass.

Warto wiedzieć, że:

 • VIACARD działają także jako karty magnetyczne w systemie pre-paid – można kupić kartę o wartości 25, 50 i 75 Euro.
 • Ani system Telepass, ani karty VIACARD nie działają na Sycylii.

Urządzenie pokładowe Telepass

Urządzenie pokładowe Telepass  działa w technologii mikrofali, podobnie jak analogiczne urządzenia w Polsce. Należy umieścić je po wewnętrznej stronie przedniej szyby. W pobliżu punktu poboru opłat pojazd trzeba skierować na specjalny pas bezpostojowy. Bramka otworzy się sama, gdy urządzenie połączy się z systemem i pobierze należną opłatę.  Warunkiem posiadania urządzenia jest wcześniejsze zamówienie karty VIACARD.

Warto wiedzieć, że karta VIACARD jest przypisana do jednego urządzenia pokładowego.

Jakie pojazdy są objęte opłatami?

Opłacie podlegają wszystkie pojazdy, które poruszają się po włoskich autostradach. Wysokość opłaty zależy od liczby osi pojazdu. Pojazdy dzielą się na kilka kategorii: 

 • Jednoślady i pojazdy dwuosiowe:
  • Kategoria A – wysokość przedniej osi nie przekracza 1,30 m
  • Kategoria B – wysokość przedniej osi jest większa niż 1,30 m
 • Pojazdy o liczbie osi powyżej 2:
  • Kategoria 3 – trzy osie
  • Kategoria 4 - cztery osie
  • Kategoria 5 – pięć osi

Za które drogi trzeba zapłacić?

Opłaty zależne są od kategorii pojazdu oraz zarządcy autostrady. Zazwyczaj autostrady umiejscowione na płaskim terenie są tańsze od tych biegnących przez góry.

Kto i w jaki sposób kontroluje płatność?

Włoskie kary za wykroczenia drogowe są wysokie i restrykcyjnie egzekwowane. Jeżeli kierowca otrzyma mandat, musi go niezwłocznie opłacić gotówką. W przeciwnym razie zostanie skierowany na płatny parking, za który także trzeba będzie uiścić opłatę.

Najsurowsze mandaty i kary dotyczą zmian pasów przy punktach poboru myta. Za opuszczenie pojazdu, wycofanie się z kolejki bądź nieuzasadnioną zmianę pasa można grozi kara:

 • mandat do 6000 EUR, 
 • zawieszenie prawa jazdy na okres do dwóch lat,
 • konfiskata pojazdu do trzech miesięcy.

Kwestie związane z nieprawidłowościami naliczanymi automatycznie są traktowane łagodniej. Nieuiszczenie opłaty jest często „wybaczane” – przewoźnik może dostać 15 dni na uregulowanie zaległej opłaty. Jeśli nie zostanie ona wpłacona, system automatycznie doda płatność do kolejnej faktury.

Jeżeli pojazd znajdzie się na pasie bezpostojowym, ale nie ma urządzenia pokładowego Telepass, zostanie zatrzymany. Przedstawiciele firmy Inkasso Technobroker obliczą należność za odcinek drogi wraz z kosztami operacyjnymi. Płatność musi nastąpić z góry. W przeciwnym wypadku auto zostanie odholowane na płatny parking.

Jeśli myto zostało opłacone gotówką lub kartą, ale bilet autostradowy został zagubiony, system naliczy stawkę za najdłuższą możliwą trasę.

Jak płacić?

Opłaty za przejazd można dokonać w bramkach poboru myta.

A oto pozostałe opłaty:

 • Miesięczna opłata za użytkowanie urządzenia pokładowego Telepass wynosi 1,03 EUR +VAT za każde urządzenie. Telepass jest własnością spółki Autostrade S.p.A. W przypadku wypowiedzenia umowy urządzenie należy zwrócić. Kara za brak zwrotu wynosi 25,82 euro +VAT za każde urządzenie.
 • Za użytkowanie karty VIACARD pobierana jest roczna opłata w wysokości 15,49 EUR za pierwszą kartę i 3,10 EUR za każdą następną.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty wymiana jest bezpłatna, pod warunkiem, ze zwrócimy zniszczony produkt. W razie kradzieży lub zginięcia karty można otrzymać duplikat, ale warunkiem jest zgłoszenie zdarzenia na policję.

Consorzio – program rabatowy

Korzystanie z włoskich dróg to istotny koszt dla firm przewozowych. Myto jest tu jednym 
z najwyższych w Europie. Aby jednak mimo wszystko zachęcić przewożników do korzystania 
z systemu Telepass, rząd włoski utworzył organizację transportową Consorzio.

Członkowie Consorzio korzystają z upustów na opłaty drogowe - zarówno za autostrady, jak i tunele. Rabat przyznawany jest raz w roku i wynosi ok. 10% rocznej sumy wydatków klienta na włoskie autostrady.  Kwota rabatu jest odliczana od kolejnej faktury za korzystanie z systemu Telepass.

Aby dołączyć do Consorzio, należy:

 • prowadzić firmę zarejestrowaną na terytorium UE lub Szwajcarii, która działa w ruchu dalekobieżnym lub użytkować pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
 • opłacić składkę: 100 Euro rocznie plus 50 Euro kaucji wpisowej

Przydatne linki: