Wersja polskaEnglish version

Zmiana pre-paid na post-paid

Jeśli rozliczasz opłaty viaToll w trybie pre-paid (przedpłaty), łatwo możesz zmienić sposób rozliczeń na post-paid, czyli płatność odroczoną. Sprawdź jak wiele korzyści może dzięki temu odnieść Twoja firma.

Jeśli rozliczasz się w trybie pre-paid (przedpłaty), łatwo możesz zmienić sposób rozliczeń na post-paid, czyli płatność odroczoną. 

Zalety systemu post-paid to

 • płatność odroczona - na podstawie faktury
 • brak ryzyka naliczenia kar
 • brak konieczności doładowywania konta
 • brak odpowiedzialności po stronie kierowcy
 • łatwa kontrola opłat drogowych online

Opcja post-paid jest dostępna za pośrednictwem operatorów kart paliwowych, np. DKV. . Dwa razy w miesiącu kwoty viaTOLL są sumowane i na tej podstawie operator wystawia fakturę. 

Uwaga! DKV nie wymaga od klientów żadnego zabezpieczenia finansowego w celu rejestracji post-paid.

Jak zmienić konto pre-paid na post-paid

Przejście na tryb rozliczeń post-paid nie pociąga za sobą zmian w rozkładzie ruchu pojazdów. Konieczna jest jedynie wymiana urządzenia viaBOX.

Po odbiorze nowego urządzenia viaBOX, działającego w systemie post-paid, wystarczy zamontować je w miejsce poprzedniego. Stare urządzenie należy oddać w punkcie obsługi rozwiązując umowę pre-paid. Na tej podstawie wszystkie niewykorzystane środki z rachunku pre-paid oraz kaucja za urządzenie zostaną zwrócone.

Zobacz, co należy zrobić:

 • jeśli nie jesteś klientem DKV  
 • jeśli jesteś klientem DKV

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem DKV

Dołączenie do grona klientów DKV jest bezpłatne!

 • Wyślij wszystkie dokumenty rejestracyjne na adres DKV
 • Po dokonaniu przez DKV rejestracji post-paid w systemie, otrzymasz urządzenia viaBOX pocztą lub odbierzesz je w punkcie obsługi 
 • Wymień w pojazdach urządzenia działające w systemie pre-paid na nowe viaBOXy, działające w systemie post-paid
 • Oddaj urządzenia pre-paid w jednym z Punktów Obsługi i rozwiąż umowę 

Dokumenty wymaganie w celu rejestracji w systemie od nowych klientów DKV:

Wniosek o dołączenie do grona klientów DKV
Uwaga! Wpisz koniecznie, że interesuje Cię tylko usługa rozliczania elektronicznych opłat drogowych w Polsce.

Polska oraz niemiecka wersja dokumentu:

 • Ogólne Warunki Handlowe (jęz. polski)
 • Ogólne Warunki Handlowe (jęz. niemiecki)

Dokumenty finansowe:

 • Porozumienie z DKV - w dwóch egzemplarzach!
 • Polecenie zapłaty

Prześlij dodatkowo kopie dokumentów:

 • Wyciąg z KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Dowód osobisty lub paszport właściciela firmy
 • Dowód rejestracyjny każdego z pojazdów
 • Dokument potwierdzający klasę Euro każdego z pojazdów
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON
 • Umowa o otwarciu firmowego rachunku bankowego
 • Dokumenty rejestracyjne systemu
 • Umowa z użytkownikiem systemu w trybie post-paid
 • Wykaz pojazdów, które mają otrzymać urządzenia viaBOX
 • Pełnomocnictwo*

* Uwaga: pełnomocnictwo wymagane jest tylko w sytuacji, kiedy dokumenty (konieczne do wydania viaBOX w punkcie obsługi) podpisywać będzie osoba inna niż widniejąca w KRS lub wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Podpisz i wyślij wypełnione dokumenty na adres:

DKV Euro Service Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

Realizacja zamówienia

Po otrzymaniu przez DKV dokumentów dane nowego użytkownika natychmiast wprowadzone zostaną do systemu. Konto użytkownika obciążone zostanie kaucją 120 zł za każde urządzanie (kaucja i opłaty drogowe nie podlegają VAT).

Czas dostawy urządzeń uzależniony jest od zaznaczonej opcji:

 • Przesyłka kurierska (tylko w przypadku, gdy nie posiadamy żadnego viaBOXa): ok. dwa tygodnie
 • Odbiór osobisty w punkcie serwisowym: ok. 3 dni (od momentu wprowadzenia danych do systemu)

Zamawianie dodatkowych urządzeń viaBOX oraz wymiana

Aby zamówić dodatkowe urządzenia viaBOX, należy wypełnić następujące dokumenty:

 • Aneks do umowy z użytkownikiem - wpisz informację o chęci zamówienia dodatkowych urządzeń viaBOX w polu "Zakres zmian"
 • Formularz rejestracji pojazdu - wpisz tylko pojazdy, które mają otrzymać nowe urządzenia viaBOX

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

 • Kopii dowodu rejestracyjnego każdego z pojazdów
 • Zaświadczenia o klasie emisji Euro - jeśli firma jest w jego posiadaniu

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG - Maut PL
Balcke-Dürr-Allee 3
40 882 Ratingen
Niemcy

Realizacja zamówienia odbywa się w identyczny sposób jak w poprzednich przypadkach.

Na szczegółowe pytania w sprawie rozliczeń odpowiedzą pracownicy DKV pod adresem: 
info-vtpl@dkv-euroservice.com 

Jeśli jesteś klientem DKV

Skompletuj następujące dokumenty:

Umowa z użytkownikiem systemu w trybie post-paid

Wykaz pojazdów, które mają otrzymać viaBOX

Pełnomocnictwo*

* wymagane tylko w sytuacji, kiedy dokumenty (konieczne do wydania viaBOX w punkcie obsługi) podpisywać będzie osoba inna niż widniejąca w KRS lub wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej*Pełnomocnictwo jest wymagane tylko w sytuacji, kiedy dokumenty (konieczne do wydania viaBOX w punkcie obsługi) podpisywać będzie osoba inna niż widniejąca w KRS lub wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dołącz kopie:

 • Wyciągu z KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Dowodu osobistego lub paszportu
 • Dowodu rejestracyjnego każdego z pojazdów
 • Dokumentu potwierdzającego klasę Euro każdego z pojazdów – jeśli firma jest w jego posiadaniu
 • Jeśli brak jest zaświadczenia o klasie Euro lub wpisu na ten temat w dowodzie rejestracyjnym, obowiązuje kalkulacja klasy emisji zanieczyszczeń na podstawie roku produkcji pojazdu.

Podpisz i wyślij wypełnione dokumenty na adres:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG - Maut PL
Balcke-Dürr-Allee 3
40 882 Ratingen
Niemcy

Po otrzymaniu informacji o przerejestrowaniu możesz udać się do Punktu Obsługi. Zwróć viaBOXy działające w systemie pre-paid i odbierz urządzenia działające w trybie post-paid.

Uwaga! Koniecznie aktywuj usługę post-paid zanim wyruszysz w drogę!

Realizacja zamówienia

Po otrzymaniu przez DKV dokumentów dane nowego użytkownika natychmiast wprowadzone zostaną do systemu. Konto użytkownika obciążone zostanie kaucją 120 zł za każde urządzanie (kaucja i opłaty drogowe nie podlegają VAT).

Czas dostawy urządzeń uzależniony jest od zaznaczonej opcji:

 • Przesyłka kurierska (tylko w przypadku, gdy nie posiadamy żadnego viaBOXa): ok. dwa tygodnie
 • Odbiór osobisty w punkcie serwisowym: ok. 3 dni (od momentu wprowadzenia danych do systemu)

Na szczegółowe pytania w sprawie rozliczeń odpowiedzą pracownicy DKV pod adresem: 

info-vtpl@dkv-euroservice.com